Kosovë

Gastronomët e Prizrenit i kërkojnë benefitet e kohës së pandemisë

 

Me qëllim të përballimit më të lehtë të pasojave të pandemisë dhe të krizës së çmimeve, komuniteti i gastronomëve të Prizrenit ka adresuar një kërkesë tek organet komunale për lirimin nga taksat për shfrytëzimin e hapësirës publike komunale. Disponimi i deritanishëm i qeverisë komunale ka qenë kundër lirimit nga kjo pagesë. Mirëpo ende nuk është marrë ndonjë vendim nga organet përgjegjëse për këtë çështje

Gastronomët e Prizrenit, nëpërmjet një kërkese drejtuar organeve komunale, kanë kërkuar që të lirohen edhe sivjet nga pagesa e paraparë për shfrytëzimin e hapësirës publike.

Sipas tyre, pasojat financiare të pandemisë kanë qenë të rënda, ashtu si edhe kriza e çmimeve, duke kërkuar lehtësim për këto arsye.