Kosovë

20 komuna përfitojnë rreth 1 milion euro për projekte infrastrukturore për komunitete

 

Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, ka nënshkruar marrëveshjet e mirëkuptimit me 20 komuna përfituese në kuadër të programit për mbështetje për projektet infrastrukturore për komunitete.

MAPL do të mbështesë 28 projekte në 20 komuna në vlerë prej 1 milion euro.