Kosovë

Konstatohen një varg shkeljesh e mangësi në projektin “Zgjerimi dhe Pastrimi i Lumit në Shtime”

 

Prej vitesh Komuna e Shtimes në bashkëfinancim me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës kanë nisur projektin “Zgjerimi dhe pastrimi i lumit Shtimjanja në drejtimet Caralevë-Shtime, dhe Mollpolc-Petrovë-Shtime-Vojnovc” në vlerë prej rreth 250 mijë eurosh. Por ky projekt nuk është finalizuar ende në tërësi, madje zyrtarët e Ministrisë, kanë bërë edhe inspektime të punimeve, ndërkohë kanë gjetur një varg shkeljesh dhe parregullsi.

Në këtë projekt vërejtje ka gjetur edhe Zyra Kombëtare e Auditimit, në raportin e fundit.