1 perditesime
Kosovë

PZAP-ja ka tri ditë kohë për të marrë vendim tjetër për Hanin e Elezit

PZAP-ja ka tri ditë kohë për të marrë vendim tjetër për Hanin e Elezit
19:03

PZAP-ja ka tri ditë kohë për të marrë vendim tjetër për Hanin e Elezit

Çështja e zgjedhjeve për kryetar të Hanit të Elezit është kthyer në rivendosje nga Gjykata Supreme. Paneli për Ankesa dhe Parashtresa ka kohë 3 ditë që të marrë vendim tjetër. Ndërkaq Rufki Suma, kandidat i pavarur për këtë komunë, e ka cilësuar si konfuz vendimin e Supremes

Gjykata Supreme e ka kthyer në rivendosje vendimin e Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa për anulimin e zgjedhjeve në Han të Elezit. Sipas vendimit, është pranuar si e bazuar ankesa e Mehmet Ballazhit, kandidat i PDK-së për këtë komunë.

“Aprovohet si e bazuar ankesa e Mehmet Ballazhit, kandidat për kryetar të Komunës së Hanit të Elezit, i subjektit politik Partia Demokratike e Kosovës (PDK), dhe anulohet vendimi i Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), i datës 21.10.2021, dhe çështja i kthehet PZAP-it, në rivendosje,” thuhet në vendimin e këtij institucioni.

E vendimin e Supremes e ka cilësuar si konfuz kandidati i pavarur për Komunën e Hanit të Elezit, Rufki Suma. Sipas tij, nuk argumentohet se pse ankesa e Mehmet Ballazhit është e bazuar.

“Unë e pashë vendimin, është i pështjellët sa askush nuk mundet me i ra në fije, më shumë është përshkrim i vendimit të PZAP-së. Në vendim thuhet që anulohet vendimi dhe aprovohet si e bazuar ankesa e Mehmet Ballazhit, por në tri faqet e tjera nuk justifikohet asgjë më shumë. Ne do të presim një vendim tjetër të PZAP-së.”

Në arsyetimin e Supremes thuhet po ashtu se Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa ka dështuar të japë arsye të mjaftueshme për vendimin që ka marrë.

“Gjykata Supreme e Kosovës nuk mund të pranojë si të bazuar qëndrimin juridik të PZAP-it, si në vendimin e ankimuar, për faktin se PZAP-ja ka dështuar të japë arsye për vendosjen si në dispozitivin e aktvendimit të atakuar me ankesë”, thuhet në vendimin e së hënës.

PZAP-ja vendimin e kishte bazuar në nenet 115 paragrafi 1, 117 dhe 118 paragrafi 1, dhe 120 të Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, që i japin të drejtë këtij institucioni të anulojë rezultate e zgjedhjeve dhe të kthejë në rivotim qendra të votimit, në rast se dalin në përfundim se është minuar integriteti i procesit zgjedhor.

Mirëpo provat e shqyrtuara nga PZAP-ja, Gjykata Supreme i ka cilësuar si jo mirë të arsyetuara në aktvendimin e saj.

“Për Gjykatën Supreme këto përfundime janë të papranueshme, deri sa nuk është vërtetuar fakti nëse personat që adresojnë mesazhet telefonike te dy qytetarët janë në struktura organizative të Degës së Partisë Demokratike të Kosovës dhe nëse kjo formë e dërgimit të mesazheve telefonike ka qenë në mënyrë të organizuar, nga kandidati nga radhët e subjektit politik Partia Demokratike e Kosovës, apo nga ky subjekt politik, nëse mesazhet telefonike janë dërguar në numër të madh te qytetarët apo kanë qenë rast i izoluar, nëse ka qenë rast i izoluar (që në shkresat e lëndës nuk ka prova se është ndryshe), a paraqesin prova të qarta dhe bindëse dy mesazhe telefonike për të anuluar dhe urdhëruar që të përsëritet votimi vetëm për kryetar të Komunës në katër qendrat e votimit (QV) nr. 33010, 3302d, 3303d dhe 3304d, Komuna e Hanit të Elezit”, sqarohet tutje në verdiktin e Supremes.

Tash Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa ka kohë 72 orë për të marrë një vendim tjetër sa u përket zgjedhjeve për kryetar të Hanit të Elezit.

“Pas aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, PZAP-i duhet ta rivendosë rastin brenda 72 orëve. Pas rivendosjes nga PZAP-i, palët e pakënaqura kanë të drejte të paraqesin ankesë përsëri në Gjykatën Supreme të Kosovës brenda 24 orëve. Gjithashtu Gjykata Supreme e Kosovës duhet të vendosë lidhur me ankesën e paraqitur kundër vendimit të PZAP-it brenda 72 orëve”, thuhet në përgjigjen e PZAP-së. Deri në një vendim tjetër Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund të nxjerrë rezultate përfundimtare e as t’i certifikojë ato. “Lidhur me rezultatin e zgjedhjeve për kryetar komune në Han të Elezit aktualisht çështja është në organet kompetente në Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa dhe në Gjykatën Supreme, prandaj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të presë që çështja të trajtohet nga këto institucione, para se të bëjë ndonjë deklarim apo informim për të”, ka deklaruar Valmir Elezi, zëdhënës në KQZ.

Të enjten PZAP-ja vendosi për anulim të zgjedhjeve në Han të Elezit, mbi arsyetimin se është minuar procesi zgjedhor. Ky vendim u kontestua në Gjykatën Supreme nga kandidati i PDK-së Mehmet Ballazhi.

16:09

Suma e quan konfuz vendimin e Supremes

Kandidati i pavarur për kryetar të Komunës së Hanit të Elezit dhe kryetari aktual i kësaj komune, e ka quajtur konfuz vendimin e Gjykatës Supreme për të anuluar vendimin e Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP).

PZAP kishte vendosur të anulonte zgjedhjet në Han të Elezit, pas ankesës së bërë nga Suma për parregullësi. Ndaj këtij vendimi reagoi kandidati i PDK-së për kryetar të Hanit të Elezit, Mehmet Ballazhi, që sipas rezultateve preeliminare ka fituar zgjedhjet në Han të Elezit pa balotazh.

“Unë e pashë vendimin, është i pshtjelltë sa kërkush nuk mundet me i ra në fije, më shumë është përshkrim i vendimit të PZAP-së. Në vendim thuhet që anulohet vendimi dhe aprovohet si e bazuar ankesa e Mehmet Ballazhit, por në tri faqet e tjera nuk justifikohet asgjë më shumë. Ne do të presim një vendim tjetër të PZAP-së”, tha Suma për KOHËN.