Kosovë

Mosrealizimi i një projekti të përzgjedhur pamundëson shtrimin e kalldrëmit në korzonë e Pejës

Foto: Koha

Kalldrëmi me të cilin është duke u shtruar pjesa qendrore e sheshit të qytetit të Pejës, në kuadër të projektit rindërtues të sheshit, nuk është paraparë të shtrohet edhe në rrugën e korzos.

Kjo rrugë madje nuk është e përfshirë në kuadër të këtij projekti të financuar nga arka komunale, në vlerë prej 519 mijë eurosh.