Kosovë

KIPRED: 11.2% e popullatës së Skenderajt në gjendje të rëndë ekonomike

KIPRED: 11.2% e popullatës së Skenderajt në gjendje të rëndë ekonomike
 

Në Komunën e Vushtrrisë 7% e popullatës janë në gjendje të rëndë ekonomike, duke jetuar nga ndihmat sociale, ndërsa 7.6% si burim kryesor i jetesës kanë pension;

Në Komunën e Mitrovicës së Jugut 8.1% e popullatës jetojnë nga ndihmat sociale, dhe 9.4% nga pensionet; ndërkaq, gjendja më e rëndë është në Komunën e Skenderajt, ku 11.2% e popullsisë jetojnë nga ndihmat sociale, dhe 9.4% nga pensionet.