Kosovë

YAHR-ja alarmon për dëmtimin e aseteve publike

 

Organizata joqeveritare Aksioni i të Rinjve për të Drejta të Njeriut (YAHR), ka alarmuar për dëmtimin e aseteve publike.

“Persona të pandërgjegjshëm po i dëmtojnë asetet publike në qytetin e Lipjanit. Prandaj, kërkojmë nga institucionet publike, si Inspektorati i Komunës dhe nga Policia e Kosovës për të ndërmarrë veprimet e nevojshme për sjelljet e pandërgjegjshme të disa grupeve të të rinjve, të cilët qëllimisht po shkaktojnë defekte në ndriçimin publik në qytetin e Lipjanit, si dhe në heqjen e pusetave të ujëmbledhësve dhe veprime të tjera të dëmshme”, ka thënë Bekim Krasniqi nga kjo organizatë.