Kosovë

Zyra kombëtare e auditimit gjen shkelje të shumta gjatë qeverisjes më 2018 në Skenderaj

Shkelje të shumta në tenderë e mangësi në menaxhim të kontratave, e kanë përcjellë gjatë vitit 2018, qeverisjen në Komunën e Skenderajt.

Zyra kombëtare e auditimit, në raportet e fundit që ka publikuar, ka zbuluar se komuna e Skenderajt ka pasur shkelje të shumta në tenderë dhe në menaxhim të kontratave.