Kosovë

LDK e PDK në Pejë i ndanë bordet ndër vete

LDK e PDK në Pejë i ndanë bordet ndër vete

Komuna e Pejës e ka bërë publik Bordin e ri të Drejtorëve të N.L.P “Stacioni i Autobusëve, të përzgjedhur sipas Komunës, në bazë të vlerësimit të Komisionit të Aksionarëve. Drejtorët e përzgjedhur të këtij bordi me mandat trevjeçar janë Ilir Muçaj, Sadri Abazi, Ardita Rizvanolli dhe Dukagjin Kërveshi.

Procesi i rekrutimit, sipas Komunës, është monitoruar nga përfaqësues të Këshillit Britanik për Emërime të Larta. Në muajin shkurt, me kërkesë të Komunës së Pejës, kryetari i Komunës, Gazmend Muhaxheri, dhe ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë, Ruairi O’Connell, kishin nënshkruar memorandumin e mirëkuptimit për formën e rekrutimit të Bordit të Drejtorëve të ndërmarrjes publike “Stacioni i Autobusëve” mbi bazën e kriterit të meritokracisë.