Kosovë

OSHP-ja kërkon rivlerësimin e tenderit për ujëmatësit e 3 komunave

OSHP-ja kërkon rivlerësimin e tenderit për ujëmatësit e 3 komunave

Organi Shqyrtues i Prokurimit Publik (OSHP), i cili trajton ankesat e palëve dhe shqyrton ligjshmërinë e tenderëve, ka kërkuar nga kompania e ujësjellësit “Hidromorava” që të kthejë në rivlerësim lëndën “Furnizimi me ujëmatës zonalë për rajonin e Gjilanit, ku përfshihen Komuna e Vitisë, Kamenicës dhe ajo e Gjilanit.

Ankesa e operatorit ekonomik, i cili kishte marrë pjesë në këtë tender është vlerësuar si e bazuar dhe se kompania duhet të rikthejë për vlerësim lëndën, shkruan sot Koha Ditore.