Kosovë

Këshilli Drejtues ka zgjedhur tre ushtruesit e detyrës së prorektorëve në UPZ

Këshilli Drejtues ka zgjedhur tre ushtruesit e detyrës së prorektorëve në UPZ

Këshilli Drejtues i universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, në mbledhjen e fundit, ka zgjedhur tre ushtruesit e detyrës së prorektorëve.

Sipas njoftimit të publikuar në ueb faqen e UPZ-së, një vendim i tillë është marrë pas propozimit që ka ardhur nga u.d. rektori, Ismet Temaj, i cili për këtë çështje është konsultuar edhe me Senatin e UPZ-së.