INTERAKTIV

Klima e të bërit biznes në Kosovë - Berat Rukiqi, kryetar i OEK-ut, Interaktiv, 10.09.2020