Shpjegim: për të futur dy germa në fushat ku kërkohen p.sh.: SH, ZH, TH, GJ, LL, në PC duhet të e futni germën e parë dhe më pas shtypni tastin Insert dhe e shtypni germën e dytë. Ndërsa në pajisjet mobile me prekje (touch), e mbani prekjen pak më gjatë përmbi atë fushë dhe e shkruani germën e dytë. I keni po ashtu edhe dy ndihma për zbulim të fjalës dhe/apo germës.

SUDOKU-04-06-2021