Botë

Radio - zëri i romëve

Melanie Nagy, majtas dhe Szandi Minzari, drejtuese të emisionit të grave të Radio Dikh “Zsa Shej”, punojnë së bashku në një studio radioje në Budapest në Hungari, të premten më 6 maj 2022

Intelektualë, transmetues dhe figura kulturore nga komuniteti rom i Hungarisë po përdorin valët për të riformuluar narrativat dhe për të ngritur zërat e grupit më të madh të pakicës në vend.

 

Radio Dikh - një fjalë rome që do të thotë

Intelektualë, transmetues dhe figura kulturore nga komuniteti rom i Hungarisë po përdorin valët për të riformuluar narrativat dhe për të ngritur zërat e grupit më të madh të pakicës në vend.

Radio Dikh - një fjalë rome që do të thotë "të shohësh" - transmetohet që nga janari në radio FM në kryeqytetin e Hungarisë, Budapest. 11 programet e tij fokusohen në muzikën, kulturën dhe çështjet rome me të cilat përballet komuniteti, dhe synojnë të riformulojnë mënyrën se si grupi minoritar shpesh në disavantazh perceptohet nga shoqëria e gjerë.