Botë

Pse burrat në Keni nuk i duan gratë në pushtet

 

Parlamenti i Kenisë është arenë e ashpër politike. Dhe sikur të gjitha arenat e tjera, më të mëdhenjtë duan që të gjitha lodrat t’i kenë në duar të veta.

“Djemtë” në Parlament kanë vepruar pikërisht kështu, duke refuzuar që të ndajnë fushën e lojës dhe lodrat e tyre – në këtë rast përfaqësimin parlamentar dhe politik.