Betimi për Drejtësi

Lufta e MD-së me përmbaruesit privatë

 

Emisioni “Betimi për Drejtësi” në KTV sjell hulumtimin lidhur me “Luftën e Ministrisë së Drejtësisë me përmbaruesit privatë”:

• Cila është historia e lëndës Telekom-Z-Mobile ku u përfshi përmbaruesi privat?