Auto

Volkswageni këtë vit ka humbur nga 415 euro për çdo automjet të shitur, Porsche ka fituar nga 10,000

Volkswageni këtë vit ka humbur nga 415 euro për çdo automjet të shitur, Porsche ka fituar nga 10,000
Foto: Reuters
 

Viti 2020 është një vit shumë i rënduar dhe prodhuesit e automjeteve tregojnë për humbjet/fitimet e tyre gjatë këtij viti.

Duhet pranuar se ky vit, po ashtu ka qenë i rënduar për të gjithë, në të gjitha fushat e jetës. E gjithë bota pothuajse ka kaluar në një krizë të thellë ekonomike, pasojat e së cilës do t’i vërejmë pastaj, transmeton KOHA.