Auto

Pas 17 gushtit qytetarët duhet t’i regjistrojnë automjetet e tyre

Pas 17 gushtit qytetarët duhet t’i regjistrojnë automjetet e tyre

Më 17 gusht mbaron afati kur qytetarët mund të drejtojnë veturat e tyre pa polica të sigurimit dhe certifikata mbi konfirmimin e rregullsisë së tyre.

Ministria e Punëve të Brendshme, respektivisht Agjencia e Regjistrimit Civil, u kishte mundësuar qytetarëve që të vazhdojnë të drejtojnë mjetet e tyre pa pasur nevojë për regjistrim për shkak të pandemisë. Por, kjo leje mbaron më 17 gusht, kur çdokush duhet të regjistrojë automjetet.