Arbëri

SHSKUK-ja me shkelje të shumta në tenderë

 

Katërmbëdhjetë gjetje i ka evidentuar Auditori për mënyrën se si është menaxhuar Shërbimi Spitalor Klinik Universitar në vitin 2021. Prej tyre prijnë shkeljet e identifikuara në tenderë. Ka edhe shkelje të lidhura me kontratën e punës dhe vazhdimin në mënyrë të jashtëligjshme për njërin anëtar të Bordit të këtij institucioni

Qendra Klinike Universitare e Kosovës dhe spitalet rajonale kanë keqmenaxhuar buxhetin e tyre gjatë vitit 2021.

Janë të shumta shkeljet, të cilat i ka identifikuar Zyra Kombëtare e Auditimit në raportin për Shërbimin Spitalor Klinik Universitar të Kosovës (SHSKUK).