Arbëri

Kosova me progres të limituar – përsëritet rekomandimi për liberalizim vizash

Komisioni Evropian në Raportin e Progresit, me përmbajtjen e të cilit është njoftuar KOHA, pritet të konstatojë se për shkak të një periudhe jostabile politike dhe për shkak të pandemisë, Kosova ka pasur progres të kufizuar në zbatimin e agjendës së reformave evropiane. Do të kërkohet zbatimi i marrëveshjeve nga dialogu. Komisioni do të përsërisë edhe në këtë raport progresi se mbetet në qëndrimin se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizim vizash dhe të konstatojë se kjo çështje mbetet akoma në Këshill

 

Komisioni Evropian në Raportin e Progresit, me përmbajtjen e të cilit është njoftuar KOHA, pritet të konstatojë se për shkak të një periudhe jostabile politike dhe për shkak të pandemisë, Kosova ka pasur progres të kufizuar në zbatimin e agjendës së reformave evropiane. Do të kërkohet zbatimi i marrëveshjeve nga dialogu. Komisioni do të përsërisë edhe në këtë raport progresi se mbetet në qëndrimin se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizim vizash dhe të konstatojë se kjo çështje mbetet akoma në Këshill

Procesi i zgjerimit është në një ngecje dhe kjo ka bërë që edhe raportet vjetore të progresit për vendet e përfshira në këtë proces të mos e kenë efektin që kishin dikur kur priteshin me kureshtje të madhe. Komisioni Evropian do ta miratojë sot në takimin e Kolegjit të Komisionerëve e më vonë edhe të prezantohen para deputetëve të Parlamentit Evropian në Komisionin e Politikës së Jashtme. Prezantimin do ta bëj Oliver Verhelyi, komisioner për Fqinjësi dhe Zgjerim të BE-së.