Arbëri

Konkurs për 17 pozita, pak interesim për vendet e largëta

Prishtinë, 12 shtator - Krahas emërimit të ambasadorëve të rinj, Ministria e Punëve të Jashtme është në proces rekrutimi të diplomatëve të rangut më të ulët. Ambasadat synohet të mbushen nëpërmjet një thirrjeje të brendshme në këtë institucion.

 

Ministria e Punëve të Jashtme ka shpallur thirrje të brendshme për 17 pozita në vendet ku ka misione diplomatike e konsullore. Por në vendet e largëta si Australi, Japoni, Panama, Senegal, Arabi Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe ka mungesë interesimi. Kjo, për shkak të mënyrës si funksionon aktualisht Shërbimi, e ku të gjithë shërbyesit në misione të cilët kanë grada diplomatike dhe konsullore janë subjekt i trajtimit të barabartë financiar

Prishtinë, 12 shtator - Krahas emërimit të ambasadorëve të rinj, Ministria e Punëve të Jashtme është në proces rekrutimi të diplomatëve të rangut më të ulët. Ambasadat synohet të mbushen nëpërmjet një thirrjeje të brendshme në këtë institucion.

Në total janë shpallur 17 pozita ku të drejtën e shprehjes së interesit e kanë të gjithë nëpunësit e Ministrisë me grada diplomatike/konsullore. Pozitat janë sekretar i parë, sekretar i dytë, atashe, këshilltar dhe ministër këshilltar.