Arbëri

Subvencionet e dyshimta

 

Parregullsi të shumta ka evidentuar Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) në dhënien e subvencioneve nga katër komuna të rajonit të Prishtinës (Podujevë, Obiliq, Fushë-Kosovë e Graçanicë).

Gjatë vitit 2020, komunarët e Podujevës nuk i kanë respektuar kriteret që i kanë vendosur vetë ata kur i kanë subvencionuar fermerët e kësaj komune. Ata i kanë shpërblyer me subvencione fermerët që kishin falsifikuar vërtetimet për posedim të gjedheve me numër identifikues të një fermeri tjetër pa e pasur asnjë gjedhe.