Arbëri

Ankesat ndaj Romani Iniciativës, Avokati i Popullit: Duhen vendime të njëjta për raste të njëjta

Foto: Driton Paçarada / KOHA
 

Institucioni i Avokatit të Popullit ka thënë se vetëm duke marrë vendime të njëjta për raste të njëjta garantohen të drejtat zgjedhore dhe të pjesëmarrjes. Në opinionin drejtuar Gjykatës Kushtetuese për kërkesën e Partisë Liberale Egjiptiane dhe asaj Rome e Bashkuar e Kosovës që votat e partisë Romani Iniciativa të zgjedhjeve të përgjithshme të shpallen të pavlefshme në komunat ku ka disproporcion të votave me numrin e banorëve, Avokati i Popullit ka thënë se e sheh të rëndësishme dhe të nevojshme vlerësimin e kësaj çështjeje nga Gjykata Kushtetuese.

Më 14 shkurt, Romani Iniciativa arriti të marrë një ulëse në Kuvend nga komuniteti egjiptian. Ajo u raportua se është e afërt me Listën Serbe dhe se shumë prej votave i ka marrë në vendbanimet me shumicë serbe. Në rezultatet preliminare ishin ankuar disa parti të komuniteteve, ndërsa vendimi i PZAP-së dhe Supremes nuk ishte në favor të të gjithave. Ajo ua miratoi ankesat disa partive, por jo PLE-së e PRBK-së.