Arbëri

GAP: Përfaqësimi i grave nëpër borde e agjenci i ulët

 

Aktualisht ekziston një hendek i thellë i përfaqësimit gjinor në borde dhe pozita menaxheriale të ndërmarrjeve publike dhe agjencive të pavarura, thotë një raport i Institutit GAP I publikuar me emrin “Sfida 50/50: Zbatimi i kuotës gjinore në bordet e institucioneve publike”.

Sipas këtij raporti deri më tani, institucionet publike kanë injoruar obligimin ligjor për përfaqësim të barabartë, duke interpretuar dispozitat e Ligjit për barazi gjinore si jo obligative.