Arbëri

ASK-ja zbaton 9 gjetje të Auditorit, kryeshefi kërkon ndihmën e shtetit për sigurinë e të dhënave

 

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike ka shqyrtuar raportin e auditimit të performancës të teknologjisë së informacionit në Agjencinë e Statistikave të Kosovës (ASK), qeverisja, menaxhimi i operacioneve dhe siguria e sistemeve.

Për këtë raport ka raportuar kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Ilir Berisha i cili theksoi se nga 16 gjetjet e auditorit, 9 prej tyre janë të adresuara e të përfunduara, 3 janë në proces, ndërsa 4 nuk janë adresuar pasi nuk është kompetencë e ASK për adresim.