Arbëri

Supremja hedh poshtë ankesat kundër verifikimit të votuesve nga jashtë vendit

Supremja hedh poshtë ankesat kundër verifikimit të votuesve nga jashtë vendit
 

Gjykata Supreme e Kosovës e ka hedhur poshtë si të palejuar ankesën e organizatës joqeveritare “Germin”, të paraqitur kundër vendimit të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa për verifikimin e aplikacioneve për regjistrim të votuesve nga jashtë.

“Germin” kishte paraqitur ankesë me të cilën kontestonte ligjshmërinë e vendimit që votuesit nga jashtë të verifikohen përmes thirrjeve telefonike.