Arbëri

ORCA: Universiteti i Gjakovës, i dyti për integritet akademik

 

Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim ORCA ka prezantuar raportin “Integriteti akademik, publikimi shkencor dhe justifikimi i titujve akademikë në Universitetin e Gjakovës”.

Rron Gjinovci ka theksuar se nga hulumtimi për 26 profesorë të këtij universiteti, 14 profesorë apo 54 për qind nuk kanë asnjë punim të publikuar shkencor si autorë të parë apo korrespodent.