Arbëri

Qeveria ndan mjete financiare për rimëkëmbjen ekonomike

Qeveria ndan mjete financiare për rimëkëmbjen ekonomike

Qeveria e Kosovës, me kërkesë të kryeministrit Avdullah Hoti, ka zhvilluar mbledhje elektronike në të cilën ka miratuar vendimet për ndarje të mjeteve me qëllim të përmbushjes së obligimeve që dalin nga masat për rimëkëmbjen ekonomike të shkaktuar nga pasojat e pandemisë COVID-19.

“Pas shqyrtimit, Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar propozimin e Ministrisë së Financave për ndarjen e mjeteve financiare për rimëkëmbje ekonomike në shumë prej dyzet e katër milionë e shtatëqind mijë e një qind e pesëdhjetë e dy euro (44,700,152.00 €)”, thuhet në njoftimin e qeverisë.