Arbëri

Mbi 600 ankesa të qytetarëve në IPK për 6 muaj

Mbi 600 ankesa të qytetarëve në IPK për 6 muaj
 

Veprat penale kishin rënë në përgjithësi gjatë muajve të pandemisë.

Megjithatë, në Inspektoratin Policor të Kosovës qytetarët kanë raportuar pretendimet e tyre kundër zyrtarëve policorë, në masë përafërsisht të njëjtë me një vit më herët.