Arbëri

Formula e Rijad Mehmetit për barazi tek fëmijët me aftësi të kufizuara

 

Hapat drejt rrugës për t’u bërë të gjithë të barabartë, sipas Rijad Mehmetit, avokues për të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuar, janë mundësia për qasje fizike dhe largimi i paragjykimeve.

“Që nga tash e tutje, për çdo objekt që ndërtohet apo për çdo gjë që bëhet, të bëhet qasja fizike për çdo person me aftësi të kufizuar. Që nga tash e pas, çdo gjë që nuk e dimë, çdo paragjykim që e kemi, të mundohemi ta largojmë edhe besoj që bashkë, me punë, kemi me arritur të jemi të barabartë”, u shpreh Rijad Mehmeti.