Arbëri

Si e përballova presionin e Sigurimit të Shtetit

Si e përballova presionin e Sigurimit të Shtetit

Isha në fshatin Manati, Lezhë. Ishte mëngjes po lahesha tek kroi i fshatit, si doli ai trup i gjatë, me kostum gri, i shëndetshëm !! Nga doli? Nga mbiu? Ku kishte qenë?

Ai më kishte ruajtur, kishte kontrolluar lëvizjet e mia, dinte çdo lëvizje dhe më tha: