Arbëri

Gjatë vitit 2018 u shkurorëzuan 999 çifte

Gjatë vitit 2018 u shkurorëzuan 999 çifte
 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e Shkurorëzimeve në Kosovë gjatë vitit 2018”.

Të dhënat në këtë publikim janë paraqitur sipas bazës së grumbullimit të të dhënave administrative për vitin 2018 nga Gjykatat Themelore të Kosovës, ku janë grumbulluar gjithsej 999 fleta statistikore për shkurorëzime.