Arbëri

“Zmobile” e dërgon Telekomin te përmbaruesi, TK thotë se s’ka para për të shlyer borxhin

“Zmobile” e dërgon Telekomin te përmbaruesi, TK thotë se s’ka para për të shlyer borxhin

Telekomi i Kosovës ka njoftuar se sot kanë pranuar Propozim Përmbarimin nga kreditori “Dardafon.net” LL.C (Zmobile).

Telekomi i Kosovës thotë se në cilësinë e debitorit, sipas këtij njoftimi, i obligohet kreditorit me 25.000.000 EUR (njëzet e pesë milion euro), vlerë kjo që pritet të saktësohet pas ekspertizës financiare, ku pritet të kalkulohen edhe kamatat.