Arbëri

Matoshi kërkon që taksa ekologjike të jetë bazuar në dëmin që ia shkaktojnë veturat mjedisit

Matoshi kërkon që taksa ekologjike të jetë bazuar në dëmin që ia shkaktojnë veturat mjedisit

Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fatmir Matoshi, ka kërkuar nga ministri i Financave, Bedri Hamza plotësim-ndryshimin e ligjit për taksën rrugore dhe ekologjike duke shtuar se pagesa duhet të bazohet në dëmin që i shkaktohet mjedisit vetura dhe jo që ajo të jetë fikse.

“Ligji aktual për Taksën Rrugore dhe Ekologjike për Automjete kategorizon veturat vetëm në bazë të peshës sa i përket nivelit të pagesës, ku veturat deri në 3.5 tonë paguajnë taksë ekologjike 10 euro, kurse veturat e mbi 3.5 tonë paguajnë shumën prej 30 euro. Sipas këtij ligji taksa ekologjike ka për qëllim ngritjen e cilësisë së mbrojtjes së Ambientit, andaj pagesa për këtë taksë duhet të bëhet në proporcion më dëmin që shkaktojnë veturat në mjedis”, ka thënë Matoshi.