Arbëri

Administrata e Prokurorisë Speciale në grevë, iu zbritën pagat bazë

Administrata e Prokurorisë Speciale në grevë, iu zbritën pagat bazë

Sindikata e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës me menaxhimin e KPK-së kanë shprehur shqetësime e tyre lidhur me Draft- Ligjin për Pagat.

Sipas tyre, draft-ligji ne fjalë nuk është i drejtë, është diskriminues dhe bie ndesh me parimet bazë të marrëdhënies kontraktuale, parimin e mos-diskriminimit, bie ndesh me Kushtetutën e Kosovës dhe konventat ndërkombëtare në lidhje me të drejtën për pagë të barabartë dhe të dinjitetshme.