Arbëri

Dëshmi për tregtinë me Abortet në Kosovë

 

Me një telefonatë disa minutëshe, pa këshillim paraprak dhe pa analiza të hollësishme, në Kosovë mund të bëhet lehtësisht pazari për një abort në ambulanca gjinekologjike private. Këto asnjëherë nuk ju nënshtruan një inspektimi për abortet që kryejnë, dhe as nuk i evidentojnë në regjistrat e tyre ndërprerjet e shtatzënisë, që realizohen në shuma që variojnë prej 300 eurosh e deri në njëmijë sosh. Kryetari i Shoqatës së Gjinekologëve të Kosovës pohon se ka abuzim me aborte.

Leonora Aliu