Arbëri

Kontratat e Kosovës, me mungesë transparence dhe profesionalizmi

 

Pesë kontrata të rëndësishme kanë qenë pjesë e tryezës që trajtoi kontratat e dëmshme të cilat zbatohen nga institucionet e Kosovës, përfshirë edhe pasojat që kanë ato.

Kontrata për autostradën për Shkup, kontrata me pasaporta, kontrata e Dardafonit, AXOS-i, si dhe procesi i privatizimit të Brezovicës, janë numëruar në këtë rast.