Via Balcanica

BeH: Humori është mënyrë e jetës në BeH

Pëlqeje KTV Video për të parë video të përzgjedhura nga KOHA
 

Vladimir Çolakoviq: Eh, çfarë bordelesh ka pasur Budapesti, more jaran!

Mirza Salkoviq: Pooo… po shih, po lexoj dhe po mendoj qysh kjo pandemi nuk është edhe aq e keqe, për Zotin!