Vështrime

Gazetaria sportive karshi zhvillimeve teknologjike

Gazetaria sportive është e dyta për nga interesimi që ka shoqëria jonë për të, pas gazetarisë të sektorit të politikës. Kjo deri diku reflekton edhepozitën që e kanë gazetarët sportiv në mediet tona, pasi shumica prej tyre kanë redaksi të sportit.

Gazetaria sportive është zhvilluar ndër vite dhe ka ndryshuar krahas ndryshimeve teknologjike të kohës. Teksti i parë i gazetarisë sportive daton nga viti 1733, një artikull në Boston Gazzette për një meç boksi. Në fillim të shekullit të 20-të, Radioja solli mbulimin e parë të drejtpërdrejt të një ngjarjeje sportive. Olimpiada e Berlinit më 1936 është ngjarja e parë e transmetuar në TV.