Vështrime

Ka mundur të ishte ndryshe

Në përgjime, pos mohimit të strukturës organizative komanduese, shërbimit sekret të UÇK-së, marrjes së përgjegjësisë nëpërmjet komunikatave, Thaçi udhëzon që të përmendet Demaçi si shef. Mbase do ta ketë menduar atë si xhoker i nxjerrë nga mënga. Kjo, ngase bëhet fjalë për një figurë të rëndësishme historike të Kosovës, por që ka pesë vjet e gjysmë që nuk jeton më. Por Demaçi e kundërshtoi Rambouilletnë. Po të kishte qenë shef i UÇK-së, atëherë ajo nuk do të merrte pjesë në bisedimet në kështjellë, e aq më pak do ta nënshkruante kush nga UÇK-ja marrëveshjen atje

Në mbledhjen e ekzekutivit, të mërkurën, një ditë para se të mbusheshin 32 muaj të qeverisjes së tij, Kurti tha: “Janë data si këto që na shërbejnë si moment reflektimi mbi atë se çfarë kemi arritur si ekip. Por edhe na kujtojnë se koha për të përmbushur zotimet tona dhe për të respektuar pritjet e qytetarëve tanë brenda mandatit të parë sa vjen e pakohet”.

Dhe do të pakohet edhe më shumë duke e pasur parasysh se nëse dimri do të jetë dimër përnjëmend, tre muaj do të jenë të pashfrytëzueshëm për kryerjen e punëve publike dhe se asnjëra nga rrugët e nisura, sa moti, e sa më rishtazi, nuk do të përfundojë.