Vështrime

Ironia e Ditës së Çlirimit të neve, evropianëve

Rusia, Serbia e Kosova në një ditë, që i dallon mes vete e brenda vetes. (Dhe, çka të bëhet me Konferencën e Bujanit?)

Rusia, Serbia e Kosova në një ditë, që i dallon mes vete e brenda vetes. (Dhe, çka të bëhet me Konferencën e Bujanit?)

1.

Është një ditë ironie kjo e 9 majit kur po e shkruaj tekstin që botohet në gazetën e 10 majit.