Vështrime

Mallkimi i qytetit mbi liqen

Shkrimi i parë me telefon

Shkrimi i parë me telefon

1.

Po e shkruaj këtë kolumnë të rregullt për herë të parë me telefon.