Vështrime

Damnatio memoriae apo dënimi i harresës

Orwell: “Ai që kontrollon të kaluarën, kontrollon të ardhmen: ai që kontrollon të tanishmen, kontrollon të kaluarën”

1.

“Damnatio memoriae” apo dënimi i harresës është përshkrim në latinisht i një fenomeni që është i vjetër sa edhe njerëzimi, ai njerëzim që ka ditur të flasë dhe të shkruajë.