Vështrime

Simbolikat e kahes evropiane të Kosovës

Në garën e Ballkanit Perëndimor - a të bëhesh pjesë e BE-së duke emigruar në të apo si pjesë e shtetit tënd - tashmë është futur formalisht edhe Kosova. Por, aplikimi i saj për vulat identitare evropiane ka peshë të veçantë të momentit gjeopolitik

Në garën e Ballkanit Perëndimor - a të bëhesh pjesë e BE-së duke emigruar në të apo si pjesë e shtetit tënd - tashmë është futur formalisht edhe Kosova. Por, aplikimi i saj për vulat identitare evropiane ka peshë të veçantë të momentit gjeopolitik

1.

Brenda një viti Kosova u përqendrua në tri caqe të identitetit të vet evropian. U përqendrua te liberalizimi i vizave të zonës Schengen për qytetarët e saj, si pjesë e lirisë së lëvizjes që e gëzon pjesa më e madhe e kontinentit evropian. U përqendrua tek aplikimi për anëtarësim në Këshillin e Evropës, një lloj vule të rregullimit të unifikuar demokratik të kontinentit. Dhe u përqendrua në aplikim për status të shtetit kandidat për anëtarësim në BE, një konkretizim i një formulimi të dhënë që më 2003 në Samitin e Selanikut për “perspektivën evropiane” të regjionit.