Vështrime

Si u bë botërore lufta mes Kosovës dhe Serbisë?

... dhe kur e pse është vështirë të ketë përkulje para viktimave?

... dhe kur e pse është vështirë të ketë përkulje para viktimave?

1.

Lufta mes Serbisë dhe Kosovës tashmë është botërore.