Vështrime

Si do të përfundojë lufta në Ukrainë

Ekziston llogaria e thjeshtë, sipas së cilës lufta përfundon kur shpenzimet ushtarake të njërës palë barazohen me atë të palës tjetër. Prapa shifrave jetojnë rrëfimet, e prapa rrëfimeve pasojat për Ballkanin Perëndimor

Ekziston llogaria e thjeshtë, sipas së cilës lufta përfundon kur shpenzimet ushtarake të njërës palë barazohen me atë të palës tjetër. Prapa shifrave jetojnë rrëfimet, e prapa rrëfimeve pasojat për Ballkanin Perëndimor

1.

Çka ndodh kur dy popuj besojnë se duhet ta fitojnë luftën?