Vështrime

Sundimi i pakicës

Mësimi nga Rambouillet (i përsëritur pastaj në procesin Ahtisaari) është se procesi negociator ka nevojë për një konsensus mes palëve shqiptare që nuk pajtohen mes vete në çështje të tjera të politikës së brendshme. Për dallim, negociatat e sapofilluara në Bruksel nuk u mbështetën në konsensusin shqiptar

1.

Në më pak se një muaj qeverisja në Kosovë ka arritur të tregojë se sa është afër fundi i pusit.