Vështrime

Ta kthejmë oqeanin përsëri

Siç më tha kohët e fundit Guy Standing, bashkëpunëtor kërkimor dhe profesor në Universitetin e Londrës, ka pak arsye për të besuar se konferenca do të bëjë shumë për të

Në fillim të verës, Kombet e Bashkuara mblodhën Konferencën e Oqeanit (UNOC) në Lisbonë, Portugali. Qëllimi ishte që "vinte në lëvizje zgjidhje inovative shumë të nevojshme të bazuara në shkencë, që synojnë fillimin e një kapitulli të ri të veprimit global të oqeanit". Bota ka nevojë për një "oqean të menaxhuar në mënyrë të qëndrueshme", siç tha nënsekretari i përgjithshëm i OKB-së për çështjet ligjore, Miguel de Serpa Soares, i cili e përshëndeti konferencën si një "sukses të madh".

Rëndësia e oqeanit nuk mund të mbivlerësohet. Është biosfera më e madhe e planetit, që prek deri në 80% të të gjithë jetës në tokë. Ai gjeneron 50% të oksigjenit që thithim dhe thith një të katërtën e të gjitha emetimeve të dyoksidit të karbonit, thelbësor për rregullimin e klimës dhe motit. Dhe është gjithashtu jetik ekonomikisht, me rreth 120 milionë njerëz të punësuar në peshkim dhe aktivitete të ngjashme, kryesisht për ndërmarrjet e vogla në vendet në zhvillim.