Vështrime

Mësimet nga mallkimi i komshiut

Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë të mallkuara. Ky do të mund të ishte një arsyetim tundues për të shpjeguar procesin integrues të këtyre dy vendeve. T’ia nisim nga Shqipëria.

Historia e nisjes së negociatave të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut bart disa mësime kyçe për të ardhmen e procesit tonë integrues

Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë të mallkuara. Ky do të mund të ishte një arsyetim tundues për të shpjeguar procesin integrues të këtyre dy vendeve. T’ia nisim nga Shqipëria.

Në teori, Shqipëria është dashur të jetë vendi më i avancuar i rajonit. Lider rajonal në procesin integrues. Shqipëria për dallim nga vende tjera të Ballkanit nuk ka asnjë pengesë strukturore historike e cila do të pengonte progresin e saj. Pra, Shqipëria nuk ka mosmarrëveshje territoriale me fqinjë. Nuk ka histori konflikti me fqinjë. Nuk ka histori të problemeve fetare. Nuk ka persona të zhdukur dhe të pagjetur. Nuk ka përvjetorë gjenocidesh dhe masakrash. Nuk ka tribunale ndërkombëtare. Nuk ka probleme strukturore me minoritetet. Nuk ka enklava, asociacione apo kantone. Nuk ka kushtetutë komplekse. Nuk ka influencë ruse apo kineze. Pra, ndryshe nga të gjitha vende të tjera të rajonit Shqipëria është e lirë nga çfarëdo faktori destabilizues me të cilin ballafaqohen të gjitha vende të tjera të rajonit. Rrjedhimisht, mungesa e çfarëdo pengese të tillë strukturore ofron hapësirën e nevojshme politike për avancim të papenguar të vendit. Prandaj, në teori së paku Shqipëria e pangarkuar me telashet e historisë është dashur të jetë Kroacia e dytë e rajonit tonë. Dhe në fakt, në një periudhë kohore kështu edhe ishte. Për vetëm katër vite (2006-2010) Shqipëria ka nënshkruar Marrëveshjen Stabilizim Asocimi, është anëtarësuar në NATO, ka aplikuar për status të Vendit Kandidat në BE dhe ka fituar liberalizimin e vizave. Asnjë vend i rajonit nuk kishte arritur të gjitha këto kaq shpejt. Kjo ishte e paprecedent. Prandaj krahasim i Shqipërisë me Kroacinë nuk është edhe i pabazë, pasi që ishin pikërisht Kroacia dhe Shqipëria që u anëtarësuan në të njëjtën kohë në NATO. Shqipëria në një kohë me të vërtet ishte ylli në ngritje i rajonit. Por e gjithë kjo u ndal në vitin 2014. Nga viti 2014 e këndej Shqipëria u paralizua. Ajo nuk bëri më asnjë hap përpara në rrugën e saj euro-integruese. U duk sikur Shqipëria u mallkua.