Vështrime

Tre rrathë viciozë (plot me para iluzore)

1.

Qeveritë e botës mund të futen në huamarrje të reja dhe emergjente e me to edhe Qeveria e Kosovës. Pyetja është se për çka do t’i shpenzojë paratë, nëse ato vijnë?

1.

Një grup veteranësh të UÇK-së protestuan para ndërtesës së Qeverisë së Kosovës me kërkesë që pensionet e tyre të rriteshin bashkë me rritjen e pagës minimale. Arsyetimi tashmë si zakonisht u kërkua në rrafshin e moralitetit (“Ne ju çliruam, ju duhet të na shpërbleni”). Po të mbetej në rrafsh moraliteti debati mund të zhvillohej edhe më tej e me ngarkesë plotësuese emocionale dhe për këtë nuk mungon arsenal kundërargumentesh. Njëri prej tyre, që del zakonisht, është se si mund të thirren në moralitet ata që prej 12 mijë veteranësh arritën në 60 mijë e me tendencë që ky numër të rritet në të ardhmen, me rifreskim kujtese për ata që morën pjesë në luftë. Apo tjetri, konstatimi se Kosovën e çliroi NATO-ja. Apo, në vazhdë të kësaj: çka kanë bërë më pak për këtë vend ata që u përballën me regjimin e Millosheviqit, e si Fehmi Agani u vra nga pushteti i Millosheviqit (së bashku me shtatë mijë civilë të tjerë shqiptarë)?